Reklama posm – jak to wygląda?

To, że reklama faktycznie rządzi światem, chyba już dla nikogo nie jest tajemnicą. Świadczyć mogą o tym nie tylko stale rosnący czas emisji różnego rodzaju reklam w telewizji, ale także nieodłączne towarzystwo różnego rodzaju form reklamowych w naszym życiu codziennym. Taka forma promocji profesjonalnie, w żargonie branżowym określa się jako posm marketing i występuje praktycznie wszędzie. Gdzie dokładnie? I jaką formę przybiera? Odnośnie form reklamowych, to tego typu promocja oparta jest o różnego rodzaju nośniki informacji. Takimi nośniami może być broszura leżąca na stole poczekalni dentystycznej albo ulotka