Ortopeda czy traumatolog?

Jeżeli mówimy o ortopedzie, mówimy też o traumatologu. Wiecie, co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że ortopeda i traumatolog jest dokładnie tą samą osobą. Chodzi tylko i wyłącznie o inne nazewnictwo, niezbyt duża różnica, prawda? Skoro to już mamy za sobą, pozostaje powiedzieć, czego możemy się spodziewać po ortopedzie/traumatologu. Po ortopedzie/traumatologu możemy spodziewać się naprawdę wielu rzeczy. Myślę, że nie ma sensu podawać przykładów. Tych przykładów byłoby po prostu bardzo, bardzo dużo. W inny sposób powiem czym zajmuje się ortopeda Rzeszów. Jeżeli mówi się o działalności