Czym odznacza się marketing szeptany?

Definicja marketingu szeptanego jest już powszechnie znana. Marketing szeptany to inaczej buzz marketing czy też marketing plotki. Jest to mianowicie zespół działań reklamowych oraz promocyjnych, które mają na celu wywołanie u konsumentów danej firmy pozytywnych reakcji na temat oferowanego produktu czy usługi. Najlepszym przykładem takiego rodzaju marketingu jest chyba rozmowa face to face, podczas której to ktoś poleca nam konkretny produkt czy usługę. Marketing szeptany w internecie? Czemu nie? Wraz z rozwojem technologii coraz częściej marketing szeptany, poza kontaktem face to face, koncentruje się na działaniach w internecie.