Prawna strona rozwodów

Rozwód Wrocław ma swoje dwa oblicza – te personalne, osobiste oraz to prawne, które jest obszarem zaintresowań wielu prawników. Pierwsze z nich zostawmy psychologom i zajmijmy się tym drugim – które w świetle prawa jest niczym innym jak tylko formalnym zakończeniem związku małżeńskiego, który tworzy dwójka ludzi.
Rodzaje rozwodów
Każdy rozwód jest inny, ma inne podłoże, przyczynę. Dotyczy dwojga różnych osób. Jedyne co je łączy o rodzaje rozwodu. W polskim prawie wyróżniamy dwa najbardziej popularne. Pierwszy z nich, łatwiejszy dla osób się rozwodzących oraz dla prawników prowadzących sprawę jest rozwód za porozumieniem stron. W tym przypadku dwie osoby decydują się polubownie na zakończenie swojego małżeństwa, które zazwyczaj wygasło już wcześniej. W takim przypadku wszystko jest czystą formalnością, która musi zostać zatwierdzona przez sąd. Drugi rodzaj to rozwód Wrocław z orzekaniem o winie. Polega on na tym, że jedna ze stron żąda od drugiej rozwodu, a przy tym ograniczenia praw rodzicielskich, wymaga alimentów na siebie lub dziecko czy też bardziej korzystnego podziału majątku. Sprawy tego typu zazwyczaj trwają dłużej i konieczna jest obecność mediatora, który pozwala na lepsze porozumienie się obu ze stron procesu.
Rola prawnika
Podczas rozwodu ważnym elementem jest osoba prawnika, która reprezentuje daną ze stron przed sądem. Adwokat ma za zadanie wywalczenie jak najlepszych warunków dla swojego klienta. Bardzo często nie jest on jedynie przedstawicielem przed sądem, ale osobą która wysłuchuje swojego klienta oraz jego problemów związanych z dotychczasowym małżeństwem. Prawnik ma za zadanie pomóc w stworzeniu pozwu rozwodowego oraz przeprowadzenie swojego klienta przez cały proces. Poprzez dokładne poznanie tego jaką rolę klient pełnił w swoim związku małżeńskim oraz w jakiej sytuacji finansowej oraz życiowej się znajduje pomaga w tym, aby rozwód wrocław przebiegł dla jego klienta jak najlepiej.
To podstawowe informacje dotyczące prawnej strony rozwodu. Każdy proces rozwodowy jest bardziej zawiły i niesie za sobą zupełnie różne historie.